CÔNG TY TNHH TRỪ MỐI & KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ (ITF) là doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực khử trùng hàng hóa xuất nhập khẩu & bảo quản nội địa theo “ giấy chứng nhận hành nghề xử lý kiểm dịch thực vật số (No.): 34/XHKT/BVTV-KD”  của Cục Bảo vệ thực vật cấp.

* Xử lý vật liệu chèn lót bằng gỗ trong thương mại quốc tế ( ISPM 15) bằng phương pháp nhiệt nóng theo 
giấy chứng nhận số: 222/QĐ-BVTV của Cục Bảo Vệ Thực Vật ngày 10/02/2020 Mã số: HT – 023

* Xử lý vật liệu chèn lót bằng gỗ trong thương mại quốc tế ( ISPM 15) bằng phương pháp khử trùng theo giấy chứng nhận số: 536/QĐ-BVTV của Cục Bảo Vệ Thực Vật ngày 28/02/2018 Mã số: MB – 034

* Khử trùng theo tiêu chuẩn AFAS: Chúng tôi được đào tạo, đánh giá và được Bộ Nông nghiệp Australia chấp thuận đủ điều kiện, năng lực khử trùng theo tiêu chuẩn AFAS và khử trùng hàng hóa vào thị trường Australia. Mã số: AFASVN 033

Ngoài lĩnh vực khử trùng ITF kiểm soát dịch hại bao gồm:
- Phòng trừ Mối cho các công trình xây dựng.
- Kiểm soát dịch hại cho các nhà hàng, khách sạn, resort....
Lĩnh vực kinh Doanh:
- Kinh doanh các loại thuốc Bảo vệ thực vật (Nhật Bản, Bỉ, Ấn độ, Malaysia, Anh, Đức...) với mạng lưới phân phối trên Toàn quốc.
- Kinh doanh các loại vật tư khử trùng, máy móc diệt côn trùng, bạt nhựa  PE

Đối tác